Úhrada delegovaných osôb kreditom

Popis procesu úhrady delegovaných osôb kreditom

Celý proces sa skladá z dvoch častí a dôležité je dodržať nižšie uvedený postup, aby nedošlo k mylným platbám.

  1. treba na eshope spraviť výber a úhradu položiek delegovaných osôb z faktúr v ISSF
  2. následne treba presjť do ISSF a na detaile faktúr skontrolovať "ZOSTATOK K ÚHRADE FAKTÚRY"

UPOZORNENIE:

Svojmu účtovníkovi/účtovníčke zasielajte na úhradu faktúru z ISSF aj s informáciou koľko ste už platili kreditom aby uhradil/a iba "ZOSTATOK K ÚHRADE FAKTÚRY"

Prehľad platieb kreditom si nájdete v eshope v prehľade nákupov.

Podrobný návod

Prejdite na adresu eshopu eshop.futbalsfz.sk
Ak by boli problémy

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte prosím na eshop@futbalsfz.sk (kliknite na emailovú adresu prosím).