Sústredenia

Medzi oprávnené výdavky na nákup za kredity sú zaradené aj športové sústredenia, tréningové kempy a tábory hráčov mládežníckych družstiev (ďalej len „sústredenia“), počas ktorých sa v rámci pobytu zabezpečuje športová príprava mládežníckych hráčov s cieľom zlepšiť ich športovú výkonnosť a výsledky. Sústredenia je nevyhnutné naceniť na 1 osobu/deň s podrobným popisom, čo je v cene pobytu zahrnuté. Ceny na 1 osobu/deň môžu byť diferencované v závislosti od toho, či ide o cenu za pobyt hráča, trénera, alebo iných osôb, ktorých prítomnosť na sústredení je nevyhnutná alebo priamo súvisí s plnením účelu a výkonom športovej činnosti – napr. pedagogický dozor, vedúci družstva, a pod. V cene pobytu môžu byť priamo zahrnuté len výdavky dopravu, ubytovanie, stravu, poistenie, prenájom športovej infraštruktúry, prenájom športového náradia a výdavky na regenerácia a rehabilitáciu.

Z pridelených kreditov je možné uhrádzať náklady na sústredenia maximálne do výšky 50 €/1 osobu/deň. Zvyšnú časť nákladov prevyšujúcu túto sumu si dopláca každý futbalový klub z vlastných zdrojov.

Všetky tieto produkty musia byť povinne zaradené do kategórie "Sústredenia".

Produkty

    © 2017 SFZ | Obchodné podmienky | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu.