eshop/e/eurogreensk/2021/09/obrazok1.png

Smykovanie zaťahovacími sieťami

Ide pracovná operácia, ktorá slúži na rozhrnutie nerovností na povrchu trávnika, rozrušovanie rozpadajúcich sa zbytkov po aerifikácii a zrovnanie tejto zeminy prípadne piesku na povrchu pôdy. Urovnajú a rozhrnú sa tiež prípadné nerovnosti spôsobené krtincami, alebo chodbičky po myšiach alebo hrabošoch. Smykovanie by sa malo stať bežným regeneračným ošetrením v priebehu vegetačnej sezóny, ktoré môže nahradiť úlohu valcovania. Najvhodnejšie obdobie pre tento úkon je obdobie rýchleho rastu tráv a to skorá jar alebo jeseň. Využívajú sa zaťahovacie siete, ktoré sa používajú k plošnému smykovaniu menších plôch.

150,00 €
Cena bez dopravy
Katalógové číslo:09
Objednávacie číslo:09
Dodávateľ:EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o.